Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tóth és Társa 96 bt. A GDPR 13. cikkének megfelelően a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

A személyes adatainak kezelője, az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei:

Tóth és Társa 96 bt.

Székhelye: 4025 Debrecen, Ispotály utca 10.

Cégjegyzékszáma:  cg 09-06-005265

Adószáma: 22871888-2-09

Képviselője: Tóth László

További elérhetőségeink : http://gazkeszulek-debrecen.hu/contact-us/

Az általunk kezelt személyes adatai:

A regisztrációval a következő személyes adatait kezeljük: név, e-mail cím, amennyiben megadta: postai cím, telefonszám.

A személyes adatai tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy kapcsolatos tarthassunk Önnel, marketing és tájékoztató anyagokat küldhessünk Önnek.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az email címe vásárlás alkalmával adott felhatalmazás során, üzletkötőnk partnereként, kiállításon, konferencián, ügyféltalálkozón való kapcsolatfelvétel, honlap vagy promóciós regisztrációval, illetve publikus adatbázison keresztül került a birtokunkba. Adatait a törvényeknek megfelelő módon kezeljük.

A személyes adatainak címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

A marketinges és online területen munkát végző munkatársaink.

A személyes adatai tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

A személyes adatait csak addig kezeljük, amíg szeretné tartani velünk a kapcsolatot és szeretne tőlünktájékoztató leveleket kapni. A személyes adatait legkésőbb a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

A hozzájárulás visszavonása:

Önnek joga van a hozzájárulás visszavonásához, ilyen esetben a hozzájárulás visszavonását követően nem tartunk Önnel kapcsolatot és nem küldünk Önnek tájékoztató anyagokat.

A személyes adataival kapcsolatos egyéb jogai:

Önnek joga van kérelmezni tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Weboldal: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391-1400